แนะนำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

 

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เรียนอะไรบ้าง?

 • การสร้างสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  – การถ่ายภาพ และการเขียนบทประกอบงานมัลติมีเดีย
  – การออกแบบ งานกราฟิกและมัลติมีเดีย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  – การสร้างเอฟเฟกต์ในงานภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
  – การตัดต่อวิดีโอเพื่องานภาพยนตร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  – การสร้างโมเดลสามมิติเพื่อการสร้างภาพเสมือนจริง