หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

จบแล้วได้งาน 100% ไม่เจ๋งจริงไม่ใช่ “เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน”

.

เรียนจบแล้วมีงานทำทันที! ย่อมเป็นความต้องการสำหรับน้องๆนักศึกษาพยาบาลทุกคนอยู่แล้ว แต่แค่ความต้องการอย่างเดียวเห็นทีจะไม่ได้ผลนะคะ การเลือกเรียนในสถาบันที่ถูกต้อง สามารถตอบโจทย์และดึงศักยภาพของน้องๆออกมาได้อย่างเต็มที่ต่างหาก ที่จะทำให้น้องๆทุกคนฉายแววและกลายเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ถูกหมายตาได้

.

แน่นอนว่าสถาบันอันดับต้นๆอย่าง #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นี่แหละที่สามารถส่งน้องๆให้ถึงฝั่งฝัน เรียนจบแล้วได้งานทำสูงถึง 100% และสามารถนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในระดับสากล เชื่อเถอะว่าถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ใช่ เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน แน่นอน!

 

ทั้งๆที่พยาบาลเป็นสาขาวิชาที่มีคนเรียนเยอะ แต่ปัญหาที่พบคือยังขาดแคลนบุคลากรในการทำงานอยู่มากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนรู้และเข้าใจถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่จะสามารถดึงเอาศักยภาพของนักศึกษาทุกคนให้ออกมาเป็นเลิศที่สุดในสาขาวิชาชีพพยาบาล

.

เพราะ เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทุกคนจะรู้ถึงหลักยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพในเรื่องของ “รักและบริการ” เป็นอย่างดี!

.

นอกจากการมุ่งเน้นสอนให้รู้ว่าพยาบาลควรเป็นผู้มีระเบียบวินัย

มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แล้ว สิ่งสำคัญในการคัดกรองบัณฑิตให้จบออกไปเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ คือ การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการให้บริการ เอื้ออาทร ไม่ยึดเอาความรู้ความสามารถเป็นที่ตั้งในการประกอบวิชาชีพอย่างเดียว

.

และไม่เพียงเครือข่ายของสถานพยาบาลภายในประเทศเท่านั้นที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งหวังให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนได้รับโอกาส

.

เรายังมองไปถึงโอกาสในการประกอบวิชาชีพพยาบาลในระดับสากล ดังนั้น เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงมีทางเลือกในการศึกษาทั้งในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตนเองและขยายโอกาสในการทำงานต่างประเทศให้มีสูงขึ้น

.

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในเรื่องการสรรสร้างบัณฑิตพยาบาลให้จบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการในตลาดโลก และจบแล้วได้งาน 100%

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเรียนอะไรบ้าง ?

  1. วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน
  2. การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
  3. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  5. การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
  6. การพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น
  7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลมีการฝึกปฏิบัติการจริง เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์การทำงาน

 

 

จบไปมีงานทำสำคัญกว่า ! 

เรียนพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน ถูกจองตัวทำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ! ฟังเรื่องเล่าดีๆ จากศิษย์เก่าคณะพยาบาลภาคอินเตอร์

‘เรียนพยาบาลหลักสูตรอินเตอร์ ถึงค่าเทอมแพงแต่ไม่ได้จบง่ายๆ เพราะอาจารย์ทุกคนเข้มงวดมาก หลักสูตรภาษาอังกฤษแน่น ทุกคนเอาไปใช้ได้จริง และการที่ได้ฝึกงานทำให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

จริงๆ #ได้งานทำตั้งแต่ยังไม่สอบจบด้วยซ้ำ เพราะที่ ม. คริสเตียนเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มารับสัมภาษณ์ ทำให้เรามีงานรองรับตั้งแต่ตอนนั้นเลย ตอนนี้ก็ทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แผนกฉุกเฉิน

น้องคนไหนที่อยากเรียนพยาบาล ลองถามตัวเองว่าชอบจริงมั้ย เพราะเป็นอาชีพที่เหนื่อย บางครั้งนอนตี 2 ตื่นตี 5 ก็ต้องไปขึ้นวอร์ดแล้ว แต่ถ้ามั่นใจว่าอยากเรียนก็ลุยเลย คณะพยาบาลของ ม.คริสเตียน ถึงเป็น ม.เอกชนแต่หลักสูตรแน่นมาก แถมเน้นปฎิบัติจริง และเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าจบพยาบาล ม.คริสเตียนมาแล้วทำงานได้จริงแถมคุณภาพงานดีอีกด้วย’

 

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985