หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

บัญชีบัณฑิต เรียนอะไรบ้าง ? 

  1. หลักการบัญชีการเงิน การภาษีอากร การสอบบัญชีการควบคุมภายในและกฎหมายวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ การจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจและภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
  3. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(AIS)–เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการจัดทำฐานข้อมูลทางบัญชีและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
  4. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software) ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ทันสมัย
  5. ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สำนักงานรับทำบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพบัญชี

 

เรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนดียังไง

ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับอนุญาตเป็นองค์กรวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ในวิชาชีพได้

เป็นศูนย์จัดตั้งของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันตก

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงการคลินิกบัญชี และฝึกสหกิจศึกษาในสำนักบัญชี สำนักตรวจสอบบัญชีและสถานประกอบการจริง

เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย

อาจารย์ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพในระดับชาติ

บัณฑิตมีงานทำ 100%

 

อาชีพในอนาคต

นักบัญชี ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)

 

ข้อมูลข้างต้นอาจฟังดูเหมือนไกลตัวงั้นเรามาฟังเรื่องเล่า จากศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน พื้นฐานแน่น เรียนจริง ปฎิบัติจริง นำไปใช้งานได้จริง !

 

‘การเรียนการสอนสาขาบัญชีที่ ม. คริสเตียน สอนแบบเน้นคุณภาพเป็นหลัก คือสอนให้เราทำงานเป็นจริงๆ จบไปแล้วต้องทำงานให้เป็น ออกไปสามารถทำงานได้ทันทีเลย และถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็ถามอาจารย์ได้ ทุกคนใจดี เพื่อนๆ ก็ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะรุ่นตัวเอง แต่ที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้อง สนิทกันทุกรุ่น

ตอนนี้ทำงานตรวจสอบภายในอยู่ค่ะ ได้นำความรู้ที่เรียนไปช่วยงานที่ห้องบัญชี พอไปถึงก็รู้เลยว่าเราต้องทำอะไร ทำยังไงบ้าง สำหรับน้องๆ ที่ยังตัดสินใจอยู่ เลือกเรียนสาขาบัญชีที่ ม. คริสเตียน มั่นใจได้เลยว่าจบไปแบบมีคุณภาพ แถมมีงานรองรับแน่นอน’

 

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985