สาขาเลขานุการทางการแพทย์

 

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เรียนอะไรบ้าง?

  • ศึกษาด้านเลขานุการ – หลักการเลขานุการทางการแพทย์ การจัดการงานสารบรรณ การจัดการประชุมทางการแพทย์
  • ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ – การบัญชี การเงิน การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการด้านรักษาสุขภาพและการบริหารงานในองค์กรบริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
  • ศึกษาด้านการแพทย์เบื้องต้น – ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสาธารณสุข เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
  • ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์

 

อนาคตใหม่ ? ของสายอาชีพการแพทย์

เลขานุการทางการแพทย์อีกอาชีพในโรงพยาบาลที่น่าสนใจไม่แพ้หมอ

ผู้ที่ทำให้โรงพยาบาลเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

สาขาวิชาที่รวมความรู้ ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ และ การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก แบ่งเบาภาระผู้บริหารในโรงพยาบาล และ ช่วยเหลืองานด้านเอกสาร ดูแลการบริหารจัดการของแพทย์ ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความพิเศษของสาขานี้ เนื่องจากเป็นผู้ประสานงานด้านการแพทย์ การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นทักษะเฉพาะด้านที่ ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับแพทย์พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ แบบประสบการณ์จริง รวมถึงความรู้ความเข้าใจใน รายละเอียดของวิธีการทางการแพทย์ และงานเวชระเบียนและทักษะในเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ความพิเศษของการเรียนสาขาเลขานุการทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว ? ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ !

  1. เน้นบูรณาการความรู้ทั้งด้านเลขานุการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการแพทย์
  2. ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
  3. เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการจริง

 

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขาเลขานุการทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985