สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาชีพที่มากับ เทรนด์สุขภาพ วิทย์กีฬา จบไปทำอะไร ?

กระแสสุขภาพมาแรง ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขาดแคลน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างหนักหน่วง

โดยอาชีพเหล่านี้กำลังขาดแคลน

  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • ผู้ฝึกการออกกําลังกายเฉพาะบุคคล(Personal Exercise Trainer)
  • นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา (Sport Performance Analyst)
  • ผู้ฝึกทักษะเชิงกีฬา (Sport Trainer)
  • ผู้ดูแล และ จัดกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและออกกําลังกาย
  • ผู้นําและผู้จัดการทางกีฬา
  • นักวิชาชีพในสถานประกอบการกีฬา สโมสรอาชีพ สมาคมกีฬา หรือ สถานประกอบการที่มีการใช้ วิทยาศาสตร์กีฬา การออกกําลังกายและเวชศาสตร์การกีฬา

เห็นได้ว่าจบวิทยากศาสตร์การกีฬามีอาชีพรองรับการทำงาน 100% มาดูกันต่อว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะดีอย่างไร

สาขาวิชาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำ ? ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ

อาจารย์ผู้สอนมีทักษะ และ ประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ

การเรียนการสอนเชิงลึก และ ทันสมัย

เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกด้าน

ตั้งแต่ด้านกายวิภาคศาสตร์ ไปจนถึงโภชนาการทางกีฬาและการออกกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะและความรู้ด้านการออกกำลังกายและการกีฬาใน เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985