สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำไมจบไป ใครๆ ก็ต้องการตัว ? ###

.

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน #เป็น 1 ใน 8มหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดสอนสาขานี้ และ #ได้รับการรับรองจากสกอ. โดยที่นี้เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เป็นการนำศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนให้นำมาใช้ได้จริง โดยเครื่องมือด้านชีวการแพทย์ที่ถูกใช้กันบ่อยและเรารู้จักดี เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางสายเลือด เครื่องอัลตราซาวด์ และ เครื่อง X-Ray

.

สาขานี้เรียนจบแล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Product Specialist)

ทำงานเป็นวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเครื่องมือนั้นๆ คอยให้คำปรึกษาและสอนการใช้เครื่องมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์

วิศวกรบริการ (Service Engineer)

ติดตั้งและดูแลเครื่องมือแพทย์ทั้งส่วนของ Hardware และ Software

เปิดบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เอง

ตลาดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์มาซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง

ทำงานในตลาดต่างประเทศ

วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดยุโรป อเมริกา และเอเชีย เป็นหนึ่งในอาชีพที่อนุญาตให้ทำงานเสรีข้ามประเทศได้ แถมรายได้ของอาชีพนี้ในต่างประเทศ ยังสูงเป็นอันดับต้นๆ ของทุกสาขาทางด้านวิศวกรรมอีกด้วย

งานด้านการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ก่อนนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. งานนี้ก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่สามารถทำได้ สำหรับคนที่สนใจ

งานด้านมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์

เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้องมีการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

รับราชการตำแหน่งวิศวกร (ชีวการแพทย์)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐาน ทดสอบ และตรวจมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพให้มีมาตฐานที่กำหนด

 

เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะได้เรียนอะไรบ้าง

เรียนทั้งวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกัน เพื่อใช้ในการออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ใช้งานได้จริง

.

? ศึกษาด้านวิศวกรรมงานช่างเบื้องต้น การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม เครื่องมือแพทย์

? ศึกษาด้านชีวการแพทย์ เช่น จุลชีววิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์

? ศึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคนิคชีวการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรรม

 

 

ข้อมูลข้างต้นอาจฟังดูเหมือนไกลตัวงั้นเรามาฟังเรื่องเล่า จากศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน พื้นฐานแน่น เรียนจริง ปฎิบัติจริง นำไปใช้งานได้จริง จบไปมีงานทำ 100% 

‘วิศวกรรมชีวการแพทย์หลายคนมองว่ายาก เพราะต้องมีการคำนวณ แต่จริงๆแล้วไม่ยากเลย อยากให้ทุกคนมาลองเรียนดูก่อน สงสัยหรือตามไม่ทันเพื่อนยังไง สามารถถามอาจารย์ได้ทันที ไม่ว่าจะในหรือนอกห้องเรียน อาจารย์ทุกคนใส่ใจนักศึกษา เป็นกันเอง ไม่ทอดทิ้งแน่นอน

.

จริงๆ แล้วสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นอาชีพที่ขาดแคลนสูงมาก ไปที่ไหนทุกคนก็มีความต้องการ อาจจะเรียนยาก แต่ประสบความสำเร็จแน่นอน แถมมีงานทำ 100% ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ’

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมชีววิทยาการทางแพทย์มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985