สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

 

เรียนสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  • วิทยาศาสตร์อาหาร – ศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เคมีอาหาร

จุลชีววิทยาอาหาร

  • โภชนาการ – ศึกษาเกี่ยวกับอาหารกับสุขภาพและโรคต่างๆ โดยศึกษาโภชนาการในวัยต่างๆ
    และการฝึกปฏิบัติโภชนาการคลินิกและการจัดการอาหารในโรงพยาบาล
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
  • การให้บริการและการจัดการด้านอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารและสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ในปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรง จนทำให้ผู้คนหันมาสนใจร่างกายและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้ว ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเปิด Medical Hub of Asia ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วย ทำให้ #อาชีพนักโภชนาการเป็นที่ต้องการสูงมาก เพราะเป็นคนวางแผนและจัดการอาหารให้เหมาะสมกับวัยและภาวะต่างๆ ของร่างกาย ในรูปแบบเมนูต่างๆ ตลอดจนถึงให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในหลายรูปแบบ

.

นักวิทยาศาสตร์อาหาร ผลิต คิดค้นและควบคุมคุณภาพอาหาร

จากโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มีการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มการแปรรูปอาหารจัดเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้มีศักยภาพตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการอิสระ ให้สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่า #เรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการตอบโจทย์ การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารที่มีความรู้ด้านโภชนาการ ต่อยอดกลุ่มแปรรูปอาหารที่สามารถเติบโต ได้แก่ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation)

.

เรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการที่ ม. คริสเตียน โอกาสกว้างกว่าเพราะ

ทางเลือกอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร และด้านโภชนาการที่หลากหลาย

เน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุม ทั้งการฝึกสหกิจด้านเทคโลยีอาหาร และฝึกปฏิบัติด้านโภชนาการและการจัดการอาหารในสถานประกอบการจริง ในปีการศึกษาที่ 4 ก่อนจบการศึกษา

บูรณาการการเรียนการสอนโดยเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารในยุคดิจิทัล

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ และสถานประกอบการจริง

 

ข้อมูลข้างต้นอาจฟังดูเหมือนไกลตัวงั้นเรามาฟังเรื่องเล่า จากศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ว่า เรียนสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน พื้นฐานแน่น เรียนจริง ปฎิบัติจริง นำไปใช้งานได้จริง !

 

เรียนสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เลยได้มีโอกาสเรียน

ฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร และฝึกงานด้านโภชนาการ ทำให้รู้ว่าชอบด้านเทคโนโลยีอาหาร เลยนำความรู้มาต่อยอด จนตอนนี้ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องดื่มแล้ว

อยากฝากถึงน้องๆ ที่เรียนสาขานี้ หรือสาขาอื่นๆ ก็ได้ ให้หาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไร ถ้ายังไม่รู้ลองปรึกษาอาจารย์ดูก่อนก็ได้ เพราะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนทุกคนน่ารัก เป็นกันเอง ช่วยเหลือทุกเรื่องเลย ทั้งการเรียน การงานเรื่องส่วนตัว เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985