สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

### สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไรบ้าง ###

.

ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 รวมถึงจริยธรรม

พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ

วิชาเอก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ นวัตกรรมการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการบริการ

.

Study Program in Tourism and Service Innovation

Focusing on Tourism and Service including hotel business, restaurant business, travel agency and innovation technology

Communication skills development (Thai, English and the third language) including professional ethics development

2 Majors: Tourism Innovation, Service Innovation

– Tourism and Service Industry, Tourism Management, Cruise and Airline Business Management

– Hotel Management, Food and Beverage Management

– Food Service Industry, Restaurant Management, Culinary Arts

– Language Courses for Professional

 

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

.

บัณฑิตได้รับบัตรมัคคุเทศก์ (Tourist Guide License) ทันที พร้อมกับใบอนุญาตการเป็นผู้นำเที่ยว (Tour Leader License) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลังจากสำเร็จการศึกษา

ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม AMADEUS และ GALILEO เพื่อสอบใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายบัตรที่นั่งบนเครื่องบินโดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากบริษัท AMADEUS และ GALILEO THAILAND

นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ [Educational Field Trip and International Internship course]

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

มีห้องปฏิบัติการที่ครบครัน ทันสมัย ครอบคลุมการเรียนรู้งานบริการทุกด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทัวร์ ห้องปฏิบัติการครัวและภัตตาคาร และห้องปฏิบัติการโรงแรม

 

ข้อมูลข้างต้นอาจไม่เห็นภาพงั้นเรามาฟังเรื่องเล่า จากศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยคริสเตียน พื้นฐานแน่น เรียนจริง ปฎิบัติจริง นำไปใช้งานได้จริง !

ม.คริสเตียนอาจจะโดดเด่นด้านสาขาพยาบาลก็จริง แต่มหาวิทยาลัยก็ยังเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เปิดสอนสาขาอื่นๆด้วย ส่วนตัวเป็นคนชอบงานบริการอยู่แล้ว จึงเลือกเรียนสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งตลอด 4 ปี ที่เรียนสาขานี้ ผมเรียนรู้เยอะมากและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทำให้ผมเติบโตมากขึ้นในสายงาน Cabin Crew

อยากให้น้องๆ ลองเปิดใจกับม.คริสเตียน เพราะการเรียนการสอนที่นี่แน่นมาก มีความสงบ ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ทำให้โฟกัสกับเรื่องเรียนได้ดียิ่งขึ้น

 

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985