สาขากายภาพบำบัด

 

สาขาวิชากายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนอะไรบ้าง?

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน – กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์

ศึกษาวิชาเฉพาะทางวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทางคลินิก ได้แก่

– การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าและความร้อน

– กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ

– กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและหายใจ

– กายภาพบำบัดทางเด็ก

– กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

– กายภาพบำบัดชุมชน

– กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

– กายภาพบำบัดทางการกีฬา

 

รู้มั้ย? นักกายภาพบำบัดเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก! เพราะนอกจากที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายดันไทยให้เป็น Medical Hub of Asia หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย หลังมีผู้ป่วยเดินทางมาเข้ารับบริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก

จากสถิติที่ผ่านมาอัตราส่วนของนักกายภาพบำบัดคือ 1 : 10,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ป่วย สำหรับคนที่อยากเป็นนักกายภาพบำบัดต้องมีใจรักในสายงานและเปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนจบสาขานี้มีงานทำแน่นอน เพราะอาชีพนักกายภาพบำบัดกำลังขาดแคลน และเป็นที่ต้องการสูงในสายงานด้านสุขภาพ

เบื้องหลังสำคัญของแพทย์ นักกายภาพบำบัด 

  • โรงพยาบาลเอกชน เงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
  • โรงพยาบาลรัฐ เงินเดือนอย่างน้อย 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
  • สามารถเปิดคลินิกกายภาพบำบัดได้ ค่าบริการ 800-1,000 บาท/ราย
  • สามารถไปดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยตามบ้านได้อีกด้วย

 

เรียนกายภาพบำบัดที่ ม. คริสเตียน โอกาสกว้างกว่าเพราะ

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด บัณฑิตมีงานทำ 100%

(สถิติปี 2556-2560)

อาจารย์ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เน้นพัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ทีมกีฬาและชุมชน

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ข้อมูลข้างต้นอาจฟังดูเหมือนไกลตัวงั้นเรามาฟังเรื่องเล่า จากศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน พื้นฐานแน่น เรียนจริง ปฎิบัติจริง นำไปใช้งานได้จริง !

ผมจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านกายภาพบำบัด จากการศึกษา 4 ปี ทำให้เห็นว่า ม.คริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการสอนเชิงบูรณาการ มีทั้งการเรียนในห้อง การฝึกปฎิบัติจริง ทำให้ได้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการทำงานจริงได้เป็นอย่างดี

ยิ่งก่อนเรียนจบอาจารย์ช่วยนักศึกษาทุกคนเต็มความสามารถมาก ไม่ว่าจะกระจายข่าวเรื่องการรับสมัครงาน หาช่องทางต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีงานทำ กล้าการันตีอีกเสียงว่าเรียนที่นี่ จบไปมีงานทำแน่นอน 100% แถมจบแบบมีคุณภาพ เพราะอาจารย์เน้นย้ำเรื่องนี้กับพวกเราอยู่เสมอ ตอนนี้ผมเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเป็นของตัวเอง สำหรับน้องคนไหนที่กำลังสนใจเรียนกายภาพบำบัด ผมแนะนำที่ม.คริสเตียนเลย รับประกันจบ ครบ ที่เดียวครับ

ได้อ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสาขากายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกันมาแล้วถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้เลย

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *

  • สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @admissioncut หรือ

คลิกเลย https://admissioncut.com/line/

? http://m.me/288441042470

? 0854859985